Czaar Peterstraat
Marjolijn Boterenbrood2001 Centrum

Informatie

Door kunstenaar Marjolijn Boterenbrood werd een poging ondernomen de Czaar Peterstraat na de gasexplosie in de zomer van 2001 weer een beetje op te vrolijken.

In samenwerking met kinderen uit de buurt ontwierp Boterenbrood een kunstwerk dat het terrein van de beschadigde panden afschermde. Het werd een groot geveldoek. Vooral ’s avonds was het werk prachtig. Dan werden kleurrijke hemellichamen op het doek geprojecteerd. Het kunstwerk was tijdelijk en droeg bij aan de leefbaarheid van de Czaar Peterstraat.

Czaar Peterbuurt

De Czaar Peterbuurt ligt aan de rand van het centrum en is volop in de lift. In de Czaar Peterstraat is dat goed te zien aan de bouw van diverse nieuwe complexen. De Principaal werkt hier samen met het stadsdeel en woningcorporatie Eigen Haard/Olympus aan de realisering van een zogenoemde woonservicebuurt. Dit is een buurt waar woningen, woonomgeving en het voorzieningenniveau geschikt zijn voor allerlei bewonersgroepen: jong, oud, arm, rijk, mobiel en minder mobiel. Voor verpleeghuis Wittenberg zijn op de kop van de Czaar Peterstraat groepswoningen voor ouderen gerealiseerd. Dit complex, de Czaar Peterpunt, is in juni 2004 opgeleverd. In het midden van de Czaar Peterstraat ontwikkelt De Principaal een nieuwbouwcomplex. Hier komen naast huur- en koopwoningen ook groepswoningen voor ouderen, een zorghotel voor buurtbewoners en een dienstencentrum.

Over Marjolijn Boterenbrood

Geboren in 1954.

Opleiding(en) 1974-1979 Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam.

Overig: 2004-heden Projectkunstenaar Haarlem-Oost
2000-heden Concept en leiding van stichting Werk Spoor, laboratorium van kunstenaars en wetenschappers
1992-heden Gastdocent Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Intensief onderzoek naar de omgeving is de basis voor het werk van Marjolijn Boterenbrood. Ze vertaalt haar indrukken van een specifieke plek in kaarten, foto’s en ruimtelijk werk, maar ook in manifestaties. Vaak gaat het om grootschalige kunstprojecten. Op initiatief en naar ideeën van Marjolijn Boterbrood bestuderen steeds wisselende groepen kunstenaars en onderzoekers een gebied. 
Een voorbeeld is het project Storkterrein in Amsterdam. Kunstenaars en onderzoekers brachten dit industriegebied in kaart. De resultaten zijn ter plekke door acteurs getoond aan publiek en opgenomen in het boek 11 ha.

Exposities: 2004 North, Shell-terrein, Amsterdam-Noord, Opdracht Hogeschool van Amsterdam. 
2003 Kunst met een grote G, CBK Utrecht, Amersfoort. 
Projectieproject Straal 03, De Balie, Amsterdam
. Opdracht Amsterdams Fonds van de Kunst voor projecties op etalageruiten, Amsterdam. 
2002 Arti et Amicitiae, Amsterdam. 
Studieopdracht gemeente Hoofddorp voor een kunstwerk in de nieuwe wijk de President. 
2001 Space Odysee, Amsterdams Fonds van de Kunst in Arti et Amicitiae, Amsterdam. 
VCL (voortgezet onderwijs), project met leerlingen, Scheveningen. 
2000 Nieuwe Beelden, CBK Utrecht, Amersfoort.