Over

Als maatschappelijke organisatie investeert Woonstichting De Key niet alleen in woningen, maar ook in de verbetering van de leefomgeving van haar huurders.

Samen met de bewoners die immers het kloppende hart van een wijk zijn, werkt De Key aan buurten waarin het prettig wonen en leven is. Dit gebeurt onder meer door het stimuleren van kunst in de openbare ruimte, want bij De Key zijn wij van mening dat kunst kan bijdragen aan mooiere en dus prettigere woon- en werkomgeving en zo de positieve blik op een buurt vergroot.

Woonstichting De Key heeft een lange traditie in het stimuleren en creëren van kunst en voert een actief kunstbeleid. Op deze wijze dragen wij bij aan de kwaliteit van de stedelijke omgeving en – in ruimere zin – aan de culturele identiteit van Amsterdam. Op ons digitale kunstarchief maakt u kennis met de kunstwerken in, aan en rond ons woningbezit.