Home

Als maatschappelijke organisatie investeert Woonstichting De Key niet alleen in woningen, maar ook in de verbetering van de leefomgeving van haar huurders.

Samen met de bewoners die immers het kloppende hart van een wijk zijn, werkt De Key aan buurten waarin het prettig wonen en leven is. Dit gebeurt onder meer door het stimuleren van kunst in de openbare ruimte, want bij De Key zijn wij van mening dat kunst kan bijdragen aan mooiere en dus prettigere woon- en werkomgeving en zo de positieve blik op een buurt vergroot.