De Reus van Bickerseiland
Egon Schrama2011 Centrum

Informatie

De beroemde koopman, reder, scheepsbouwer en burgemeester Jan Bicker (1595-1653), kocht in 1631 het Bickerseiland. Hij liet voor zichzelf een huis bouwen met een hoge toren, zodat hij zijn schepen kon zien aankomen. Volgens een tekening uit 1647 stond De Reus op de gevel van zijn huis recht boven de ingang. Het beeld was waarschijnlijk een voorstelling van de Romeinse oorlogsgod Mars en gemaakt door een scheepstimmerman in dienst van Bicker.

In latere dagen is het beeld van de gevel van Jan Bicker’s huis overgegaan naar werf De Reus, waar het beeld aangezien werd voor een reus en symbool stond voor de uitspraak: “Geen karwei is ons te machtig; geen vraagstuk, waarvoor wij uit de weg gaan.” Wanneer het beeld boven de poort van werf De Reus is geplaatst is niet bekend.

In 1850 werd De Reus werd verkocht aan Machinefabriek Hk Jonker & Zoon.Burgemeester Fock ontfermde zich over De Reus en sprak met de heer Jonker af om het beeld te behouden. Een eeuw later verkeerde De Reus in zeer slechte staat. Oud scheepstimmerman van Jonker & Zoon, D. Rijnsdorp, maakte een replica. Op 2 augustus 1951 werd De Reus in aanwezigheid van burgemeester D’Ailly herplaatst. In 1972 verlaat H.K. Jonker en Zoon na 150 jaar het eiland. Oud-directeur Jonker verhuist naar het Spaanse Alicante en neemt De Reus als herinnering aan zijn bedrijf mee.

De heer Van Wulften, geliefd werknemer bij de familie Jonker en eilandbewoner, beschouwt het – op ruim tachtigjarige leeftijd – als een eervolle taak om De Reus naar het eiland terug te halen, in 2000. Samen met Gerrit Wijnhoud van De Nieuw Amsterdam, buurtbewoner Rienk Hoff en commissaris van politie Ad Smit begint de zoek tocht die bijna 10 jaar zou duren. In 2006 werd De Reus gevonden bij Jonker’s kleinzoon in Canada. Deze gaf gehoor aan de wens van de buurtbewoners en schonk het beeld aan het eiland. Met de wilde vaart reisde het beeld bijna de hele wereld over om uiteindelijk op de Canarische Eilanden aan wal te gaan. Vanaf daar vloog de firma Koninklijke Saan De Reus in 2009 terug naar Amsterdam.

Woonstichting de Key ondersteunde het bewonersinitiatief van harte en werkte samen met de buurtbewoners en het stadsdeel Centrum aan de herplaatsing van De Reus. De Reus is in 2011 gerestaureerd. Kunstenaar en buurtbewoner Egon Schrama heeft een sokkel ontworpen met regels uit het gedicht dat Jan Witte voor De Reus schreef. Stadsdeel Amsterdam-Centrum heeft een plek aan het water aan de Touwslagerstraat beschikbaar gesteld.

Over Egon Schrama

Kijk voor meer informatie op de website van de kunstenaar.